Contact

 

RIBW GO heeft locaties, verspreid over heel Zwolle. In elke wijk hebben we een vast team van mensen dat je te woord kan staan: 

 

Team Ambulant Zwolle Noord West

        

 

T: 038 3378003 
E: teamawbzwollenoord@ribwgo.nl  

Team Ambulant Zwolle Centrum en Oost

T: 038 426 22 45
E: teamambulantzwollecentrum@ribwgo.nl     

 

 

 

 

Contact Team AWB Zwolle Zuid

T: 088 - 825 00 04

E:  teamawbzwollezuid@ribwgo.nl 

 

Vragen?

Bel of mail ons gerust. De GGZ-professionals van RIBW GO denken graag actief met je mee.

 

Beschermd wonen

Heb je een vraag over beschermd wonen? Neem dan contact op met één van de contactpersonen verblijf. 


Contactpersonen verblijf:

Lieke van Diepen en Alexa Schasfoort

T. 088 - 825 00 60

E. VerblijfCGZwolle@ribwgo.nl

 

Heb je al een indicatie voor beschermd wonen? Dan is er een overgangsperiode van 5 jaar en maximaal tot 1 januari 2020. Loopt je indicatie eerder af? Neem dan minimaal 8 weken voor die datum contact op met GGD IJsselland. Zij regelen de toekenning voor beschermd wonen voor het werkgebied van centrumgemeente Zwolle. Heb je nog niet eerder een indicatie voor beschermd wonen gehad? Dan kun je naar het sociale wijkteam in jouw wijk, kijk op www.swtzwolle.nl.

 

Aanmelden?

Je kunt je hier aanmelden bij RIBW GO.


Geen gehoor?

Neem dan contact op met de cliëntenadministratie. Die is op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 825 00 00.

 

Meer weten over RIBW GO.